คำศัพท์ : lean

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lean (ลีน)

พาด โอนเอียง

ขาดแคลน

เนื้อไม่มีมัน

ไม่อุดม

ซูบซีด