คำศัพท์ : le

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
le (เลอะ)

นอนขี้เกียจ