คำศัพท์ : lazy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lazy (เล-สิ)

นอนขี้เกียจ นอนขี้เกียจ