คำศัพท์ : lay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lay (เล)

นอน พิง

ลาด

เสนอ

วัด (ถนน)

พาด

ตั้ง

วาง

ตกอยู่