คำศัพท์ : lash

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lash (แล็ฌ)

ปลายแส้ เครื่องเร้าใจ

เตะ

แลบ (ลิ้น)

ตรึง

เล่นงาน

ขนตา