คำศัพท์ : lap

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lap (แล็พ)

พัน วิ่งรอบ

กระพุ้งผ้า

หว่าง (เขา)

ระยะเกย

ห้อมล้อม