คำศัพท์ : lame

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lame (เลม)

กะพร่องกะแพร่ง กะโผลกกะเผลก

ผ้าเส้นทอง