คำศัพท์ : lag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lag (แล็ก)

ล้า