คำศัพท์ : lady

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lady (เล-ดิ)

หญิงผู้เป็นใหญ่ คนใช้ชั้นดี

เพศหญิง

คุณหญิง