คำศัพท์ : lab

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
lab (แล็บ)

ห้องปฎิบัติการ