คำศัพท์ : kyat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kyat (คิออท-)

จัต