คำศัพท์ : kulak

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kulak (คูลัค-)

ชาวนาผู้เป็นเจ้าของนาของตนเอง