คำศัพท์ : kudos

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kudos (คยู-ด็อซ)

คำยกยอ