คำศัพท์ : krone

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
krone (คโร-เนะ)

เหรียญคโร-เนะ