คำศัพท์ : krait

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
krait (คไรท)

งูสามเหลี่ยม