คำศัพท์ : kraft

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kraft (คแร็ฟท)

กระดาษคแร็ฟท