คำศัพท์ : kraal

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kraal (คราล)

คอกสัตว์ หมู่บ้าน