คำศัพท์ : kotow

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kotow (โคเทา-)

กราบ