คำศัพท์ : kora

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kora (โค-ระ)

นกอีลุ้ม