คำศัพท์ : kopek

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kopek (โคเพ็ค)

เหรียญโคเพ็ค