คำศัพท์ : kola

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kola (โค-ละ)

ต้นโค-ละ