คำศัพท์ : koel

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
koel (โค-เอ็ล)

นกกาเหว่า