คำศัพท์ : knurl

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knurl (เนิล)

ปุ่ม ร่องบนด้ามเครื่องมือและหัวเกลียว

โป