คำศัพท์ : know

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
know (โน)

จำได้ รู้ว่าต่างกัน

เรียนให้รู้จัก