คำศัพท์ : knot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knot (น็อท)

ข้อผูกพัน กลุ่ม

จุก

ผูกโบ

เงื่อนงำ

ปมไม้