knot หมายถึง ข้อผูกพัน กลุ่ม จุก ผูกโบ เงื่อนงำ ปมไม้

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ knot แปลว่า ข้อผูกพัน กลุ่ม จุก ผูกโบ เงื่อนงำ ปมไม้ หมายถึง ข้อผูกพัน กลุ่ม จุก ผูกโบ เงื่อนงำ ปมไม้ knot อ่านว่า (น็อท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knot (น็อท)

ข้อผูกพัน กลุ่ม

จุก

ผูกโบ

เงื่อนงำ

ปมไม้