คำศัพท์ : knock

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knock (น็อค)

เจอ ดังตุก ๆ

กระแทก

ชน

ทำให้ประหลาดใจ

เคาะ