คำศัพท์ : knob

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knob (น็อบ)

ศีรษะ ลูกบิด

ปุ่ม

ก้อน