คำศัพท์ : knit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knit (นิท)

ร้อยกรอง ชุน

ถัก (ไหมพรม)