คำศัพท์ : knife

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knife (ไนฟ)

มีด