คำศัพท์ : knew

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knew (นยู)

จำได้ รู้ว่าต่างกัน

เรียนให้รู้จัก