คำศัพท์ : knell

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knell (เน็ล)

(ระฆัง) ส่งเสียงบอกยามมรณะ