คำศัพท์ : knee

(ถูกค้นหาทั้งหมด 185 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knee (นี)

ตัก