คำศัพท์ : knead

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knead (นีด)

ปลุกปล้ำ