คำศัพท์ : knave

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knave (เนฝ)

ไพ่เนฝ คนเลวทราม