คำศัพท์ : knar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
knar (นา)

ปุ่ม