คำศัพท์ : kiwi

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kiwi (คี-วี)

นกคี-วี