คำศัพท์ : kites

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kites (ไคทซ)

ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา