คำศัพท์ : kite

(ถูกค้นหาทั้งหมด 859 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kite (ไคท)

คนโลภ ว่าว

นกเหยี่ยวไคท