kiss หมายถึง จุมพิต (ลูก) กระทบกัน (ลม) โชย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ kiss แปลว่า จุมพิต (ลูก) กระทบกัน (ลม) โชย หมายถึง จุมพิต (ลูก) กระทบกัน (ลม) โชย kiss อ่านว่า (คิซ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kiss (คิซ)

จุมพิต (ลูก) กระทบกัน

(ลม) โชย