คำศัพท์ : kiss

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kiss (คิซ)

จุมพิต (ลูก) กระทบกัน

(ลม) โชย