คำศัพท์ : kiosk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kiosk (คิออซค-)

ร้านเล็ก ตู้โทรศัพท์

เรือนกลมกลางสนาม