คำศัพท์ : kinky

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kinky (คิง-คิ)

รอยขด