คำศัพท์ : kink

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kink (คิงค)

รอยขด