king หมายถึง ไพ่คิง ตัวขุน พระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นใหญ่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ king แปลว่า ไพ่คิง ตัวขุน พระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นใหญ่ หมายถึง ไพ่คิง ตัวขุน พระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นใหญ่ king อ่านว่า (คิง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
king (คิง)

ไพ่คิง ตัวขุน

พระเจ้าอยู่หัว

ผู้เป็นใหญ่