คำศัพท์ : king

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
king (คิง)

ไพ่คิง ตัวขุน

พระเจ้าอยู่หัว

ผู้เป็นใหญ่