คำศัพท์ : kine

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kine (ไคน)

แมวน้ำตัวเมีย