คำศัพท์ : kilt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kilt (คิลท)

กระโปรงคิลท