คำศัพท์ : kiln

(ถูกค้นหาทั้งหมด 134 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kiln (คิลน)

เตาเผาอิฐเผาปูน