คำศัพท์ : kill

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kill (คิล)

ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต(บรรณาธิการ)ระงับเรื่อง

หยุด(ฟุตบอล)

ทำให้ตาย