คำศัพท์ : kiddy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kiddy (คีด-ดิ)

ลูกแหง่ ลูกแพะ