คำศัพท์ : kid

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kid (คิด)

ลูกแหง่ ลูกแพะ

สัพยอก