คำศัพท์ : kick

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
kick (คิด)

เตะลูกเข้าประตู คัดค้าน

พิษสง

เป่า (ฝุ่น)

เด้ง